centrum szermierki i kultury fizycznej

Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej przystosowane jest do prowadzenia treningów szermierczych klubowych, do przeprowadzania zgrupowań kadry narodowej, przeprowadzania turniejów rangi krajowej (w tym Mistrzostw Polski, Pucharów Polski wszystkich kategorii wiekowych) i międzynarodowej (Pucharów Europy, Pucharów Świata, Mistrzostw Europy wszystkich kategorii wiekowych), zajęć sportowych uczniów placówek edukacyjnych (lekcje wychowania fizycznego, klasy sportowe i uczniowskie kluby sportowe) prowadzonych przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny. Inne dyscypliny, które chcemy uruchomić na bazie wybudowanej sali sportowej: tenis stołowy, szachy, siatkówka, koszykówka, itp.

zajęcia wychowania fizycznego uczniów placówek prowadzonych przez stowarzyszenie (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum) i treningi klubów sportowych

Obecnie placówki i kluby sportowe funkcjonujące przy szkołach nie posiadają własnej bazy treningowej, co wiąże się z dużym problemem organizacji siatki zajęć lekcyjnych oraz zapewnienia odpowiedniej liczby godzin treningowych dla zawodników z klubów sportowych. Brak własnych obiektów sportowych skutkuje tym, iż wiele osób chętnych nie może podjąć treningów ze względu na ograniczenia czasu wynajmowania sal. Budowa własnego obiektu pozwoli na rozwiązanie wszystkich problemów związanych z rozwojem kultury fizycznej, sportu powszechnego i wyczynowego uczniów, dzieci i młodzieży z Olsztyna i okolicznych miejscowości oraz zawodników należących do kadry narodowej Polski.

zdaniem prezesa

Od lat obserwujemy rozwój szermierki na Warmii i Mazurach. Dzięki staraniom kadry UKS Hajduczek Olsztyn ta olimpijska dyscyplina sportowa jest coraz bardziej znana w regionie. Z radością przyjęliśmy fakt podjęcia przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny inicjatywy budowy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej w Olsztynie, które ma na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Jest to o tyle cenne, że w Polsce brakuje obiektów dedykowanych tej dyscyplinie sportu.
Jako Polski Związek Szermierki popieramy budowę centrum, które stanie się również miejscem rozgrywania centralnych turniejów szermierczych, począwszy od Pucharów Polski po Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych. Tak zaprojektowany obiekt spełnia również wymagania przeprowadzania zawodów międzynarodowych – Pucharów Europy i Pucharów Świata.
Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie prowadzące placówki oświatowe, na bazie tej hali sportowej, zamierza uruchomić klasy sportowe dedykowane młodym szermierzom. Obiekt będzie również miejscem przeprowadzania zgrupowań kadry narodowej polskich szablistów.
Z nadzieją patrzymy na starania Stowarzyszenia. Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej wpisuje się w potrzeby szermierki i z pewnością jest obiektem strategicznym dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce.

Adam Konopka

Prezes Honorowy Polskiego Związku Szermierczego

o centrum

Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej powstanie w Olsztynie
przy ulicy Oleckiej.

 

Parametry budynku:
1. Powierzchnia zabudowy w obrysie parteru – 938,00 m2
2. Powierzchnia netto – 2 229,62 m2
3. Powierzchnia całkowita – 2 612,00 m2
w tym:
3.1. Część nadziemna – 1 565,30 m2
3.2. Część podziemna – 1 046,70 m2
4. Kubatura brutto – 13 368,00 m2
5. Liczba kondygnacji nadziemnych 3 szt.
6. Liczba kondygnacji podziemnych 1 szt.
7. Wysokość – 12,93 m
8. Długość – 38,83 m
9. Szerokość – 24,99 m
10. Liczba miejsc postojowych samochodów osobowych – 60
11. Liczba użytkowników w budynku (maksymalna) 300 os.

poziom -1 / piwnica

Szermierka – obiekt przystosowany jest do prowadzenia treningów klubowych, do przeprowadzania zgrupowań kadry narodowej, przeprowadzania turniejów rangi krajowej (w tym Mistrzostw Polski, Pucharów Polski wszystkich kategorii wiekowych) i międzynarodowej (Pucharów Europy, Pucharów Świata, Mistrzostw Europy i Świata wszystkich kategorii wiekowych), zajęć z szermierki dla uczniów placówek edukacyjnych:
– wejście główne z holem, szatnią ogólnodostępną, dozorem, zapleczem sanitarnym dla 100 osób;
– sala szermierki o wymiarach 29,78 m x 18,60 m x 3,71 m (576,55 m2) – 9 plansz szermierczych z wyposażeniem, w tym 6 plansz z pełnym osprzętem turniejowym pozwalającym na przeprowadzanie zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych, z aparatami sędziowskimi połączonymi w sieć w celu przesyłania wyników do serwera w czasie rzeczywistym. Plansze szermiercze aluminiowe, wokół powierzchnia antypoślizgowa. W sali drabinki, wieszaki zawodników. Sala wyposażona w system nagłośnienia;
– magazyn przy sali na materace, stoły tenisa stołowego, podium i drobne wyposażenie sportowe;
– zaplecze szatniowo-sanitarne – 2 zespoły po 24 zawodników podzielonych po 12 osób w szatni z elastycznym podziałem na zespoły damskie i męskie, zespół trenerów z pomieszczeniem socjalnym;
– suszarnia sprzętu szermierczego;
– zaplecze techniczne (maszynownia z węzłem cieplnym, kotłownią, hydrofornia, rozdzielnia elektryczna, serwerownia).

parter

Sala sportowa o wymiarach 36,20 m x 16,98 m x 7,27-8,75 m (629,50 m2) z pełnowymiarowym boiskiem do siatkówki, pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki, 3 treningowymi boiskami do koszykówki, treningowym boiskiem piłki ręcznej, boiskiem do tenisa, boiskami do badmintona, możliwość przeprowadzania zajęć gimnastycznych, treningi i turnieje szermiercze:
– sala wyposażona w drabinki gimnastyczne oraz ściankę wspinaczkową;
– sala wyposażona w 4 plansze szermiercze rozkładane na czas treningów i turniejów z osprzętem i aparatami sędziowskimi do przeprowadzania turniejów. Stała sieć pozwalającą na przesyłanie do serwera wyników w czasie rzeczywistym, jak również do transmisji online
turniejów i podłączenia systemu rejestracji wideo niezbędnego na etapie walk pucharowych w szermierce;
– sala wyposażona w 12 stołów składanych do tenisa;
– 2 kotary grodzące z częścią 3 m nieprzezierną, komplet tablic wyników, system nagłośnienia;
– magazyn przy sali na materace, maty zabezpieczające wykładzinę sportową, sprzęt gimnastyczny i drobne wyposażenie sportowe;
– zaplecze szatniowo-sanitarne – 2 zespoły po 24 zawodników podzielonych po 12 osób
w szatni z elastycznym podziałem na zespoły damskie i męskie, zespół trenerów
z pomieszczeniem socjalnym;
– sanitariaty.

pierwsze piętro

– sala tenisa stołowego (3 stoły do tenisa) o wymiarach 17,60 m x 6,65 m x 3,0 m (118,35 m2);
– po złożeniu ścianek przesuwnych pomieszczenie w funkcji widowni sali sportowej dla 50 osób;
– zaplecze sanitarne;
– magazyn sprzętu;

drugie piętro

– dwie sale treningowe szachowe (39,94 m2, 35,64 m2), po 24 osoby w sali;
– pomieszczenie fizjoterapeutów (26,07 m2) podzielone na 3 boksy z łóżkami specjalistycznymi, pomieszczenie personelu;
– zaplecze sanitarne.

podstawowe rozwiązania techniczne

Całość obiektu projektuje się z technologii mieszanej – monolitycznej żelbetowej wylewanej na miejscu uzupełnionej o elementy murowane ścian. Konstrukcja żelbetowa płytowo-słupowa z głowicami oraz płytowo-belkowa. Schemat usztywniony trzonami komunikacyjnymi w postaci dwóch klatek schodowych i szybu windowego. Budynek posadowiony jest na masywnej płycie dennej. Konstrukcja zadaszenia sali na dźwigarach z drewna klejonego opartych na słupach żelbetowych, z przykryciem na blasze trapezowej, częściowo stropodach wentylowany.
W sali sportowej, sali szermierki i sali tenisa zaprojektowano posadzkę sportową kombielastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, legarowanej na konstrukcji legarowanej – w całości ze sklejki i płycie rozkładającej naprężenia ze sklejki, na podkładkach. Nawierzchnia sportowa gr. 7 mm Gerflor Taraflex Evolution, w sali tenisa 4,5 mm Gerflor Table Tenis.
Budynek posiada rozwiązania techniczne pozwalające na oszczędność energii: wewnętrzna instalacji dolnego źródła pompy ciepła, regulowane żaluzje zewnętrzne, szkło niskoemisyjne, fotowoltaika.