Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej

W poniedziałek 22 sierpnia 2022 r. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego, podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie ich pod Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego w kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie. Po Eucharystii zebrani goście przeszli na budowę, gdzie wygłoszono przemówienia okolicznościowe, po których podpisano akt erekcyjny, zaś abp Górzyński poświęcił kamień węgielny. Następnie wmurowano aktu erekcyjny i kamień węgielny.

Swój list z tej okazji do społeczności szkolnej skierował premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister sportu i turystyki Kamil Bartniczuk oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Sygnatariusze aktu erekcyjnego

Obiekt ten został uznany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za strategiczny dla rozwoju sportu w Polsce, w dyscyplinie szermierka, broń szabla. Było to możliwe dzięki włączeniu się w starania o jego budowę Polskiego Związku Szermierczego. Wagę tej inwestycji docenia również prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki, przekazując z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotacje celowe na realizację tej inwestycji.

Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej to inwestycja realizowana przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny w Olsztynie prowadzące Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa oraz liceum ogólnokształcące. Szkoła współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym Hajduczek Olsztyn prowadzącym szkolenie sportowe z szermierki, Uczniowskim Klubem Szachowym Kopernik realizującym zajęcia szachowe dla uczniów miasta Olsztyna oraz z AZS UWM, który prowadzi zajęcia z tenisa stołowego. Uroczystość wpisuje się w obchody 100-lecia Polskiego Związku Szermierczego i 25-lecia Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Świętej Rodziny.